Maritime English Center działa w zakresie organizowania kursów uzupełniających, podnoszących praktyczne umiejętności marynarzy w posługiwaniu się językiem angielskim jako językiem zawodowym.

Organizowane przez MEC kursy są zgodne z wymogami znowelizowanej konwencji STCW 78/95 (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) - programy kursów podlegają okresowym modyfikacjom dostosowującym do zmian stosownych przepisów.

Jesteśmy jedynym na Pomorzu Zachodnim Autoryzowanym Centrum Testowym firmy Marlins (Marlins Approved TOSE Testing Centre) zarówno w zakresie testu pisemnego (komputerowego) jak i ustnego. Świadectwo takiego testu jest akceptowane jako dowód kompetencji z języka angielskiego zgodnie z wymogami językowymi MCA.

Dla potrzeb organizowanych kursów MEC wykorzystuje laboratoria językowe (multimedialne laboratoria językowe oraz komputerowe laboratoria nauki języków obcych) należące do Akademii Morskiej w Szczecinie.

Wszyscy wykładowcy prowadzący zajęcia w MEC to pracownicy dydaktyczni Studium Nauki Języków Obcych Akademii Morskiej w Szczecinie, specjalizujący się w rejestrze morskim języka angielskiego.

Kursy językowe zawsze dostosowywane są do poziomu słuchaczy. Przygotowywane są one w oparciu o materiały dydaktyczne własne oraz firm takich jak: Marlins, Seagull, Seamanship, Oxford University i innych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami zawartymi na naszej witrynie internetowej. W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z nami.