Maritime English Center nawiązał współpracę z zagranicznym ośrodkiem certyfikującym „ETS Global” i uzyskał uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na certyfikaty językowe TOEIC.