Od roku 2010, Maritime Engels Center oraz Studium Nauki Języków Obcych Akademii morskiej w Szczecinie jest  Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym LCCI IQ from EDI.

EDI (Education Development International) to akredytowana przy Rządzie Brytyjskim wiodąca kapituła egzaminacyjna przyznająca certyfikaty językowe i zawodowe oraz jedna z największych międzynarodowych firm oferujących usługi edukacyjne.

LCCI IQ (London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications - Londyńska Izba Przemysłowo-Handlowa) to międzynarodowa instytucja edukacyjna oferująca najwyższej jakości egzaminy z języka angielskiego w tym również biznesowego.

Poprzez dwie kluczowe marki: EDI i LCCI IQ egzaminy i certyfikaty EDI i LCCI IQ są rozpoznawane i cenione przez studentów, rządy, uniwersytety, szkoły i tysiące pracodawców na całym świecie.