Dyrektor
Magda Kosińska

Biuro
Dorota Curzydło

Egzaminatorzy Marlins’a

Test Administrator
Dorota Curzydło

TOSE
Jacek Roenig
Ewa Ślufarska- Miączyńska
Zbigniew Tamilin

Kadrę dydaktyczną stanowią specjalizujący się w rejestrze morskim, wykładowcy języków obcych Akademii Morskiej w Szczecinie.